İLERİ FONKSİYONLU YÜKSEK TEKNOLOJİ

Yeni geliştirilen kimyasal ürünler, özelliklerinin test edilmesine ve doğrulanmasına tabi tutulmaktadır. Teknik merkezde uygulamaya yakın ölçekte, geliştirme laboratuvarında açıklanamayan testler ve kontroller yapılmaktadır. Prototipleme, analiz ve malzeme araştırma bölümünü dahil ederek, süreçleri ve ürünleri maksimum seviyede zorluyor ve böylece bunların sınırları hakkında kesin bilgiler elde ediyoruz.

Kusursuz ürünler için yüksek kaliteli işlem testleri

Hillebrand Chemicals, toplam yaklaşık 6.000 litre banyo hacmi ile katodik korozyon koruması için kendi pilot tesisine sahiptir. Müşterilerimize teslim edilmeden önce, tarafımızdan geliştirilen tüm işlemler sorunsuz bir üretimin sağlanması için burada test ve kontrol edilir. Burada ayrıca müşterilerimiz ve yeni müşteriler için örnek çalışmaları yapıyoruz. Çok özel malzemelerin yüzey gereksinimleri için bile, küçük çaplı kaplama tesisimizde işlem varyasyonları hazırlanabilir ve test edilebilir. Son olarak sistem, üretimde ortaya çıkan sorunları analiz etmek ve çözümler geliştirmek için kullanılır.