Prototipleme kavramı altında, en verimli ve ekonomik kaplama sistemleri için optimize edilmiş cihaz ve uygulama teknolojisinin gelişimini anlıyoruz. Yenilikçi tesis ve süreç tasarımının yanı sıra mevcut ve yeni teknolojilerin birbirlerine bağlanması sınırların yerini değiştirir ve yeni bir teknolojiyi tanımlar. İşlem ve tesis tasarımı, işleme kimyasallarının gerekliliklerini takip eder, bunun tersini değil.

Yeni teknik merkezimiz ile matematiksel analiz birlikte iyi donanımlı bir laboratuvar, prototip aşamasında kısmi veya küçük tesislerin oluşturulmasını ve doğrulanmasını sağlar.

Bunu yaparken yöntem tekniği, kimya ve makine mühendisliği alanlarındaki mühendislerin yetkinlik ve bilgi birikimlerine başvuruyoruz.

Bu yetkinlikler üstü yaklaşım, yeni gelişmeler bağlamında kaplama çözümlerine bütünsel bir bakışı mümkün kılar.