Oxigard, C5-M açık deniz uygulaması için gerçek koşullarda test edilmiş ve onaylanmış bir yüzey korumasıdır. Kaplama işlemi, yüksek derecede aşındırıcı, deniz uygulamaları için yüksek dirençli yüzeyler üretir ve halen kullanılan kaplamalara kıyasla mekanik gerilime önemli ölçüde daha dayanıklıdır. Bu ürünler, örneğin gondol bölgesindeki bağlantı elemanları gibi ölçüye uygun yapı bileşenlerine özellikle odaklanarak kullanılır. Bunun haricinde, daha sonraki tavlama işlemine gerek duyulmaksızın, yüksek dirençli malzemelerin (FK 10 ve FK 10.9) kaplanması mümkündür. Bu, açık deniz sektörü için fonksiyonel ve ekonomik bir yeniliktir.

OXIGARD yüzeyinin geliştirme ortamı sadece gerçek koşullar altında çalıştı

Helgoland’da WHW Hillebrand tarafından WKLM ile işbirliği içinde iki yıl boyunca, açık denizlerin dalış ve sprey alanlarında farklı korozyon koruma yüzeylerine sahip çeşitli numuneler test edildi. Orada, Stuttgart Malzeme Test Enstitüsüne ait (MPA) Almanya’nın iki açık deniz korozyon testi standından biri bulunuyor. Test edilen deney yüzeyleri arasında, bu uygulama için özel olarak geliştirilen OXIGARD sistemi vardı.

24 aylık bir depolama süresinden sonra test numuneleri Germanischer Lloyd ve MPA Stuttgart’ın gözetiminde depodan çıkarıldı ve tam korozyon hasarları ve kopma momentleri gibi diğer önemli fiziksel özellikler saptandı, belgelendirildi ve değerlendirildi.

OXIGARD kaplama işleminde özel olan şey nedir?

Açık deniz rüzgar türbinleri kullanıma bağlı olarak en zorlu çevre koşullarına maruz kalırlar. Bu, onların hem kurulumunu hem de sonraki bakımını çok zorlu ve maliyetli hale getirir. Bu nedenle, çok sayıda avantajlı işlevsel özellikleri karşılayan ve aynı zamanda etkili bir korozyon koruması sunan bir yüzeyin geliştirilmesini gerekli kılmıştır.

Yüzeyin işlevselliği ile ilgili bu yüksek gereksinim nedeniyle, montaj sırasında her türlü yeniden çalışmadan kaçınılması gerekliydi. Açık denizlerdeki bu yüksek maliyetli çalışmalar arasında, çok yüksek ve düzensiz tabaka kalınlıklarına bağlı olarak somun dişinin tekrar kesilmesi veya korozyon ürünlerinin oluşmasından sonra bağlantı elemanlarının ağır ve hasar verici gevşemesi de söz konusudur. Prensip olarak, korozyon koruması ve kaplama sistemine zarar veren ve işlevselliği kontrolsüz bir şekilde azaltan tüm süreçler önlenmelidir.

OXIGARD yüzeyi, birden çok test edilmiş bir kaplama işlemine tabi tutulmuştur ve kullanım yerinde yeniden işleme tabi tutulmadan, teslimatta ayarlanmış yüksek performans sayesinde doğrudan monte edilebilir.

OXIGARD – Özel işlev özellikleri

  • OXIGARD çok yüksek bir korozyon koruması sunar (C5-M sertifikalı)
  • Kaplama sistemi, ince ve profile uygun tabakalar sayesinde yüksek bir ölçüye uygunluğuna sahiptir
  • OXIGARD metalik sert kaplamalar> 400 HV sayesinde ihmal edilebilir bir çökelme davranışına sahiptir
  • OXIGARD aşırı korozyonda sabit çözülme torklarına sahiptir (bkz. GL-CON 1016HH sertifikası)
  • Tanımlı sürtünme katsayıları fabrikada ayarlanır
  • Görünüm gümüş renginde, genel algılama metaliktir

Test sertifikalı

Germanischer Lloyd tarafından EN ISO 12944 Bölüm 2 uyarınca, aşınma kategorisi C5-M’ye göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Sipariş numarası GL-CON 1015 HH

OXIGARD – Teknik profil

YüzeyYarı mat
Sertlik> 400 HV0,05
Erime sıcaklığı>700 °C
Ayarlanmamış sürtünme katsayısı (öngörülen sürtünme katsayısı penceresinde ayarlanabilir)yaklaşık 0,34
Boyanabirlikiyi ila çok iyi arasında
Tabaka kalınlığı dağılımıiyi
DIN EN ISO 9227’ye göre korozyon direnci>720 saat RR
STRONGARD kaplama işlemi kullanıldığında hidrojen gevrekleşmesine eğilimyok
Hidrojenin geçirgenliğimümkün
Al ile temas korozyonudüşük
Termik dayanıklılıkçok iyi
Korozyon ürünlerinin hacmidüşük

Diğer çinko-nikel sistemleri