Şirketimizde koruma ve güvenlik en yüksek önceliğe sahiptir. Buradan hareketle, kişisel verileri gizli bir şekilde işliyor ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve AB Veri Koruma Yönetmeliği (AB-DSGVO) uyarınca veri koruma yasal gerekliliklerine sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz.

Aşağıda ne tür verilerin hangi amaçla toplandığı hakkında bilgilendirileceksiniz.

1. Veri aktarımı/Veri kaydı

Web sitemizi ziyaret ederken, web sunucusu otomatik olarak belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyen günlük dosyalarını kaydeder. Bununla birlikte bu veriler örneğin tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü, kullanılan işletim sistemi, referrerURL, önceden ziyaret edilen sayfa, istekte bulunan bilgisayarın IP adresi, sunucu isteğinin erişim verileri ve erişim zamanının yanı sıra istemcinin dosya isteklerini (dosya adı ve URL) içerir. Ancak, bu veriler sadece istatistiksel değerlendirme amacıyla toplanmaktadır. Veriler, ticari veya ticari olmayan amaçlar için üçüncü şahıslara aktarılmaz.

2.a. Kişisel bilgilerin kullanımı

Web sitemizin kullanımı genellikle kişisel bilgiler vermeden mümkündür. Kişisel bilgiler sadece bu formu gönüllü olarak gönderdiğiniz, özellikle de iletişim formu aracılığıyla bize soru yönelttiğiniz takdirde toplanacak veya işlenecektir. Bu durumda, soru formundaki bilgileriniz ve orada belirttiğiniz iletişim bilgileriniz talebinizin işlenmesi amacıyla ve olası takip soruları için bizde kaydedilecektir. Bir ticari işlem ile ilgili herhangi bir gerekçe olmadıkça, kişisel verilerinizin önceden verilmiş onayını yazılı olarak derhal iptal edebilirsiniz (örneğin e-posta veya faks ile). Bilgileriniz yasalarca gerekli olmadıkça, sizin izniniz olmadan üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

2.b. İletişim formunun kullanımı

Genel Bilgiler

Bu iletişim sayfası, WHW Hillebrand GmbH & Co. KG adına EWH Holding GmbH & Co. KG tarafından işletilmektedir. Her iki şirket de WHW Şirketler Grubuna aittir (bundan böyle “WHW” olarak anılacaktır).

İletişim bilgileri:

EWH Holding GmbH & Co. KG, Westerhaar 56-58, 58739 Wickede (Ruhr)

WHW Walter Hillebrand GmbH & Co. KG, Westerhaar 56-58, 58739 Wickede (Ruhr)

Tel: 02377 / 808-0, info@whw.de

Bilgilerinizi iletişim formuna gönüllü olarak girmekle, her iki şirkete AB-DSGVO Madde 6 1a Fıkrası uyarınca kendi kişisel verilerinizi toplama, işleme ve kullanma yetkisi vermiş oluyorsunuz. Bu izin sadece talebinizle bağlantılı olarak işleme ve kullanımla ilgilidir.

Veri depolama

Verileriniz sunucular için şifreli iletim, rol ve yetkilendirme konsepti, veri koruma konsepti ve fiziksel koruma yoluyla yetkisiz erişime karşı korunur.

Veri erişimi

Kaydedilen verilerinize erişim, talebinizi işlemek için gerekli olan kişilerle sınırlıdır. Bunlara, satış alanında ve muhtemelen arka büroda kullanılan WHW Hillebrand GmbH & Co. çalışanları dahildir. İletişim formunun ve sonraki e-posta programının işletimi ve bakımı, EWH Holding GmbH & Co. KG’nin BT Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilgi sorma, güncelleme ve silme

Hakkınızda saklanan verileri almaya, engellemeye veya silmeye, verilerin işlenmesine itiraz etmeye veya yanlış verilerin düzeltilmesini istemeye her zaman hakkınız vardır. Verilerinizin silinmesini talep etmezseniz, verileriniz isteğinizin sonlandırılmasından hemen sonra silinir. Talebiniz bir sözleşme veya başka bir iş ilişkisi ile sonuçlanırsa, verileriniz bundan sonraki iş ilişkisi için gerekliyse, bir amaç değişikliği kapsamında kaydedilebilir ve/veya işlenebilir.

Muhatap

Veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, her zaman şirket veri koruma yetkilisi ile e-posta yoluyla (datenschutz@whw.de) bağlantı kurabilirsiniz

2.c. Başvuru formunun kullanımı

Genel Bilgiler

Aday yönetimi programı, WHW Hillebrand Grubunun diğer şirketleri için de olmak üzere EWH Holding GmbH & Co. KG, Deutschland tarafından işletilmektedir. Sorumlu kuruluş prensip olarak, ilgili iş ilanındabelirtilen WHW Hillebrand Gesellschaft’dır (“WHW”).

Başvurunuz ile birlikte ve icabı halinde bunların eklerinde bize gönderdiğiniz kişisel veriler (bundan böyle kısaca “veri” olarak anılacaktır) WHW tarafından sadece iş başvurunuzun işlenmesi amacıyla toplanacak, tekrar işlenecek ve kullanılacaktır. Kişisel verilerin özel veri türleri (yani ırksal ve etnik köken, politik görüşler, dini ya da felsefi inançlar, sendika üyeliği, sağlık ya da cinsel yaşam) bireysel durumlarda yasalarca öngörülmedikçe kasıtlı olarak toplanmaz.

Verileriniz sadece, başvurunuzda atıfta bulunduğunuz yere atanmak için kullanılacaktır. Verilerin aktarılması, yalnızca işe alınma için gerekli olan bir çerçevede gerçekleşir. İstediğiniz takdirde verileriniz başka yerlerde işe alınmalar için de dikkate alınabilir. Bu durumda, lütfen personal@whw.de adresine rıza beyanınız ile birlikte bir e-posta gönderin.

Veri depolama

Verileriniz kesinlikle gizli tutulur ve fiziksel belgeler kilitlenebilir odalarda güvenli dolaplarla saklanır. Kayıtlarınızın elektronik kopyaları veya Aday Yönetim Programına girilen veriler, rol ve izin konsepti, veri koruma konsepti ve sunucular için fiziksel koruma yoluyla yetkisiz erişime karşı korunmaktadır.

Veri erişimi

Kaydedilmiş verilerinize, WHW Hillebrand Grup bünyesindeki boş iş yerlerini doldurmak için gerekli kişiler erişebilirler. Bunlar arasında, WHW Hillebrand Grubunun tüm şirketleri için başvuru sürecini koordine eden ve uygulayan EWH Holding Personel ve Sosyal Yönetim Bölümü çalışanları bulunmaktadır. Seçim süreci ve profesyonel yeterliliğinizin doğrulanması sırasında, verileriniz ayrıca WHW Hillebrand Grubunun seçilmiş çalışanları için de erişilebilir olacaktır. EWH Holding, çevrimiçi başvuru aracının ve sonradan uygulanan başvuru sahibi yönetim programının işletilmesi ve bakımı için şirketin BT Bölümünün çalışanlarını kullanmaktadır.

Bilgi sorma, güncelleme ve silme; İtiraz hakkı

Ayrıca, her zaman herhangi bir veriyi engelleme veya sildirme, verilerin işlenmesine itiraz etme veya yanlış verilerin düzeltilmesi isteme hakkına sahipsiniz. Verilerinizin silinmesini talep etmezseniz, başvuru süreci tamamlandıktan sonra altı (6) aya kadar saklanır. Bu süre başvurularınızın her biri için geçerlidir. Gelecekte değiştirilen yasal şartlar, saklama süresinde bir değişiklik gerektiriyorsa, bunlar önceden haber verilmeksizin uyarlanacaktır.

Muhatap

Veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, her zaman şirket veri koruma yetkilisi ile e-posta yoluyla (datenschutz@whw.de) bağlantı kurabilirsiniz

3. Verilerinizin araştırılması, değiştirilmesi ve silinmesi

Yürürlükteki yasalara uygun olarak, hakkınızda sakladığımız kişisel verilerin olup olmadığını ve bunların hangi kişisel veriler ı olduğunu bize her zaman yazılı sorabilirsiniz. Size bununla ilgili bir bildiri hemen gönderilecektir.

4. Verilerinizin güvenliği

Bize verdiğiniz kişisel veriler, yetkisiz üçüncü şahısların erişememesi için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. E-posta ile yapılan yazışmalarda tam anlamıyla bir veri güvenliği sağlanamadığı için, gizli ve hassas veri ve/veya bilgileri gönderirken her zaman posta servisinin kullanılması tavsiye edilir.

5. Google web site performans analizi

Bu web sitesi, Google Analytics‘in, web siteleri için performans analizi servisini kullanmaktadır. Sağlayıcı, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA adresli Google Inc. şirketidir. Google Analytics, Web site kullanımı için analiz yapan ve bilgisayarınıza kaydedilen Cookies ve metin dosyaları kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanımınız ile ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresi de dahil olmak üzere), ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve burada saklanır.

Bu web sitesinde “IP anonimleştirme” işlevini etkinleştirdik. Böylece, IP adresinizin Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer ülkelerinde ABD’ye gönderilmeden önce kısaltılır. Tam IP adresi sadece istisnai durumlarda Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri, operatör adına web siteyi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sunucularının web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi ile internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanmaktadır. Google bu bilgileri gerektiği takdirde, bunun yasalarca şart koşulması veya Google adına çalışmaları durumunda üçüncü kişilere de aktaracaktır. Ancak, tarayıcınızdan Google Analytics tarafından aktarılan IP adresi, Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez.

Bu web sitesini kullanmakla, sizinle ilgili olarak toplanan verilerin, Google tarafından yukarıda belirtilen şekilde ve önceden belirtilen amaçlar için kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz.

Browser Plugin

Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını ve yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanamayacağınıza dikkatinizi çekeriz. Ayrıca, Google’ın web sitesini kullanımınızla ilgili çerezin (IP adresiniz dahil) oluşturduğu verilerin toplamasını ve açıklamasını ve bu verilerin Google tarafından aşağıdaki bağlantı altında bulunan indir ve yükle tarayıcı eklentisini kullanarak Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz. https://tools.google.com/dlplage/gaoptout?hl=de

Veri toplanmasına itiraz etme

Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesine gelecek ziyaretlerde verilerinizin toplanmasını engelleyen bir Opt-Out çerezi oluşturulur. Google Analytics’i devre dışı bırakma

Google Analatyics’te kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgiyi Google Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Analytics’de demografik özellikler

Bu web sitesi Google Analytics’in “demografik özellikler” fonksiyonunu kullanmaktadır. Böylece; site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarına dair ifadeler içeren raporlar hazırlanabilir. Bu veriler Google’ın ve üçüncü sağlayıcılarının ziyaretçi verilerinden ilgi alanına dayalı reklamcılıktan gelir. Bu veriler belirli bir kişiyle ilişkilendirilemez. Bu özelliği, Google hesabınızdaki reklam ayarlarından istediğiniz zaman devre dışı bırakabilir ve Google Analytics tarafından veri toplanmasını “Veri toplanmasına itiraz” bölümünde açıklandığı gibi genel olarak yasaklayabilirsiniz.

6. Facebook-Plugins (Like-Button)

Sayfalarımıza, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA adresinde yerleşik sağlayıcı Facebook Inc. şirketinin sosyal ağ Facebook eklentileri entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini Facebook logosunun veya sitemizdeki “Like tuşundan (“Beğendim”) tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bakışı burada bulabilirsiniz:https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, eklenti üzerinden tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook bu sayede sitemizi IP adresinizle ziyaret ettiğiniz bilgisine ulaşır. Facebook hesabınıza giriş yaparken Facebook “Like tuşunu” tıklarsanız, sayfalarımızın içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Facebook bu sayede, sitelerimizi ziyaretleri kullanıcı hesabınıza atayabilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği ve Facebook tarafından kullanımının hakkında hiçbir bilgimizin olmadığına dikkat çekiyoruz. Daha fazla bilgi için, https://de-de.facebook.com/policy.phpadresindeki Facebook veri koruma beyanına bakınız.

Facebook’un sayfalarımıza ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkın.

7. Twitter

Sayfalarımıza Twitter hizmeti fonksiyonları dahil edilmiştir. Bu özellikler, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından sunulmaktadır. Twitter ve “Re-Tweet” özelliğini kullandığınızda, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılarla paylaşılır. Bu esnada veriler de Twitter’e aktarılır. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği ve Twitter tarafından kullanımının hakkında hiçbir bilgimizin olmadığına dikkat çekiyoruz. Daha fazla bilgi için, LinkedIn veri koruma beyanına bakınız:Twitter’daki gizlilik ayarlarınız, hesap ayarları bölümünden değiştirebilirsiniz:

https://twitter.com/account/settings değiştirme.

8. Google+

Sayfalarımız, Google + özelliklerini kullanmaktadır. Sağlayıcı, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA adresli Google Inc. şirketidir. Bilgilerin toplanması ve aktarılması: Google+ tuşu ile bilgileri dünya çapında yayınlayabilirsiniz.Google + düğmesi size ve diğer kullanıcılara Google’dan ve iş ortaklarımızdan kişiselleştirilmiş içerikler alacaksınız.Google, hem bir içerik için + 1’i tuşladığınız bilgileri ve hem de +1’i tuşladığınızda görüntülediğiniz sayfa ile ilgili bilgileri depolar.+ 1 tavsiyeleriniz, Google hizmetlerinde arama sonuçlarınız veya Google profilinizdeki profil adınız ve fotoğrafınızın yanında veya internetteki diğer web sitelerinde ve reklamlarda görünebilir.Google, Google’ın hizmetlerini sizin ve başkalarının yararına iyileştirmek için +1 aktiviteleriniz hakkındaki bilgileri kaydeder.

Google+ tuşunu kullanabilmeniz için, en azından profil için seçilen adı içermesi gereken dünya çapında görünür ve herkese açık bir Google profiline ihtiyacınız vardır. Bu isim tüm Google hizmetlerinde kullanılılır. Bazı durumlarda, bu isimin yerini Google Hesabınız üzerinden içerik paylaşırken kullandığınız farklı bir isim alabilir. Google profilinizin kimliği, e-posta adresinizi bilen veya sizin başka tanımlanmış bilgilerinize sahip olan kullanıcılara gösterilebilir. Toplanan bilgilerin kullanımı: Yukarıda belirtilen kullanımlara ek olarak, verdiğiniz bilgiler geçerli Google gizlilik politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Google, kullanıcıların + 1 etkinliği hakkındaki özetlenmiş istatistikleri yayınlayabilir veya yayıncılar, reklam verenler veya bağlı web siteleri gibi kullanıcılara ve iş ortaklarına aktarabilir.

9. LinkedIn

Web sitemiz LinkedIn ağ özelliklerini kullanmaktadır. Sağlayıcı, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA adresli LinkedIn Corporation şirketidir. LinkedIn özelliklerini içeren sayfalarımızdan birini her ziyaret ettiğinizde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı oluşturulur. LinkedIn bu sayede internet sitelerimizi IP adresinizle ziyaret ettiğiniz bilgisine ulaşır. LinkedIn’in “Recommend tuşuna” tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaparsanız, LinkedIn web sitemizdeki ziyaretinizi sizinle ve kullanıcı hesabınızla ilişkilendirebilir Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği ve LinkedIn tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimizin olmadığına dikkat çekiyoruz.

Daha fazla bilgi için, LinkedIn veri koruma beyanına bakınız: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10. XING

Web sitemiz XING ağ özelliklerini kullanmaktadır. Sağlayıcı, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland XING AG’dir. XING özelliklerini içeren sayfalarımızdan birini her ziyaret ettiğinizde, XING sunucularına bir bağlantı oluşturulur. Bildiğimiz kadarıyla bu sırada kişisel veriler kaydedilmemektedir. Özellikle, IP adresleri kaydedilmemekte veya kullanım davranışı değerlendirilmemektedir.

Veri koruma ve XING Share tuşuhakkında daha fazla bilgiyi XING’in gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

11. YouTube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube sitesi eklentilerini kullanılır. Site operatörü, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD adresinde yerleşik YouTube’dur. YouTube eklentili sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bağlanacaksınız. Bu sırada YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir. YouTube hesabınıza giriş yaptığınızda, YouTube’a göz atma davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmenize olanak tanımış oluyorsunuz. Bunu, YouTube hesabınızdan çıkış yaparak engelleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, LinkedIn veri koruma beyanına bakınız: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

12. Adobe Typekit Font

Web sitemizde, haklı menfaatlerimize dayanarak (yani, DSGVO 6. madde, 1. fıkra, f. bendi bağlamında online teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişi) Typekit’in harici yazı tipleri kullanılmaktadır. Typekit, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland tarafından sunulan bir hizmettir. Adobe, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında onaylanmış olup, böylece Avrupa veri koruma hukukuna uymayı garanti eder (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active). Web yazı tipleri, bir sunucu çağrısıyla Adobe’de (ABD’de) entegre edilir. Bu sırada terminal tarayıcınızın IP adresi Adobe tarafından kaydedilir.

Daha fazla bilgiyi Typekit verilerin korunması ilkesinde bulabilirsiniz. https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html veya Adobe gizlilik politikasında: https://www.adobe.com/de/privacy/cookies.html

13. Cookies

Web sitemizde kısmen sözde “Cookies” kullanılmaktadır. Cookies bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Cookies, teklifimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmeye hizmet eder. Cookies, bilgisayarınızda dosyalanan ve tarayıcınız tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum Cookiesleri” olarak adlandırılır. Bunlar, sabit sürücünüzde yalnızca web sitemizi ziyaretiniz süresince saklanan küçük metin dosyalarıdır ve tarayıcı programınızın ayarlarına bağlı olarak tarayıcı kapatıldığında tekrar silinir. Bu Cookiesler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar. Cookies, sabit diskinizde kayıtlı bilgileri talep etmez ve bilgisayarınıza veya verilerinize zarar vermez.

Tarayıcınızı, Cookieslerin konulması hakkında bilgi vermeniz ve sadece belirli durumlarda Cookieslere izin vermenizi, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutmanızı ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Cookieslerin devre dışı bırakılması, bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

14. SSL şifreleme

Bu site, güvenlik nedenleriyle ve örneğin site operatörü olarak bize gönderdiğiniz başvurular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için SSL şifrelemesi kullanmaktadır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http: //”den “https: //” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırındaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz. SSL şifrelemesi etkinleştirildiğinde bize gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

15. Reklam e-postasına itiraz

Özellikle istenmeyen reklam ve bilgilendirme materyallerinin gönderimi için künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim bilgilerinin kullanımı bu vesile ile kabul edilmemiştir. Sitelerinoperatörleri, örneğin spam e-posta yoluyla istenmeyen reklam bilgileri gönderimi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

15. Bu veri koruma hükümlerinin değiştirilmesi

Bu yönergeleri, kişisel bilgilerinizi korumak için zaman zaman güncelleyeceğiz. Bilgilerinizi nasıl koruduğumuz ve web sitemizdeki içeriği sürekli olarak nasıl iyileştirdiğimiz konusunda güncel kalmak için bu yönergeleri zaman zaman gözden geçirmelisiniz. Tarafınızdan bize iletilen bilgilerin toplanması, kullanılması ve/veya aktarılması konusunda önemli değişiklikler yaparsak, sizi bu konuda web sitesinde açık ve görünür bir notla bilgilendireceğiz. Web sitesini kullanmakla, bu gizlilik politikası ve kişisel bilgilerinizin korunması ile ilgili yönergeleri kabul etmiş olursunuz.

Bu gizlilik politikasına ilişkin sorularınız varsa, lütfen iletişim sayfamızdan veya doğrudan aşağıdaki e-posta adresimiz aracılığıyla veri koruma yetkilisine başvurunuz. datenschutz@whw.de.